Windox-duurzaam
Helder als bronwater - Clear like spring water...
Other links
Wat doet Windox-Duurzzam
Copyright © 2012 Windox-duurzaam.nl
Design by Windox-design.nl


Ervaringen met Helofytenfilters

Inmiddels zijn helofytenfilter "volwassen" geworden.
Naar schatting zijn er al zeker 50.000 geļnstalleerd over de hele wereld - en wellicht al bijna 1.000 in Nederland.
Ze zijn duurzaam en betrouwbaar.
De zuiverende werking van helofytenfilter is groter dan die van vergelijkbare kleinschalige zuiveringsinstallaties en het rendement is zelfs vergelijkbaar met dat van moderne grote rioolwaterzuiveringsinstallaties .
Verder is een helofytenfilter goed in het landschap in te passen, of het nu gaat om een kleine hoeveelheid afvalwater of om een heel grote.
En een helofytenfilter is op maat te maken, voor bijna iedere situatie.
Daarnaast vergt het systeem nagenoeg geen onderhoud en energie, dat is één van de sterke financiėle argumenten.
De operationele kosten behoren tot de laagste, vergeleken met andere kleinschalige systemen.
Verdere financiėle voordelen liggen op het vlak van mogelijke vrijstellingen van rioolbelasting en zuiveringsheffing.
Op den duur verdient een helofytenfilter zichzelf dan ook gedeeltelijk terug.
Omdat rioolbelasting en zuiveringsheffing de afgelopen jaren flink zijn gaan stijgen, kan dit financiėle voordeel alleen nog maar groter worden. (De algemene verwachting voor de komende jaren is dat die stijging door blijft gaan.)

Inzetmogelijkheden van helofytenfilter:
In de loop der jaren is veel ervaring opgedaan met helofytenfilter bij het zuiveren van:
° huishoudelijk afvalwater Rietzuiveringssystemen worden (over de hele wereld)
  verder ook toegepast bij:
° campings,
° afgelegen hotels,
° restaurants en bezoekerscentra,
° de behandeling van vervuild water dat van wegen stroomt ("Run off"),
° beekwater en ander oppervlaktewater, in stedelijk gebied en in gevoelige natuur  
  gebieden.

Voor de zeer geļnteresseerden:
Er bestaan allerlei verschillende soorten helofytenfilters.
Meestal wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie types:
° het vloeiveld,
° het horizontaal doorstroomde helofytenfilter en
° het verticaal en horizontale doorstroomde helofytenfilter. (van toepassing bij ons filtersysteem)

Meer weten? (klik op onderstaande tabs)

Home -Stappenplan -Products -Contact -