Windox-duurzaam
Helder als bronwater - Clear like spring water...
Other links
Variant Stream
HELOFYTEN FILTERING
Copyright 2012 Windox-duurzaam.nl
Design by Windox-design.nl


Ten behoeve van de sanitaire voorzieningen van het Park .............is een waterzuivering wenselijk.
Uitgaande van 4 basis bezoekers/gebruikers en circa 1 m3 per dag word dit een basis van 4 Inwoner Equivalent (I.E.) Verder word er uitgegaan van een piek van 20 I.E. in de vorm van bezoekersgroepen met een piek van 5 m3 per dag in de zomermaanden.
Dit resulteert in een totaal van minder dan 400 m3 per jaar.
Omdat 1 en ander onder de noemer duurzamecultuur word verwerkt word gekozen voor een zeer royale benadering.

Met een Helofytenfilter is deze hoeveelheid op basis van 4 m2 per I.E. reeds goed te verwerken waarbij het eindproduct (riet) verwerkt kan worden als biobrandstof of gecomposteerd kan worden.
Netto word op deze manier
het afval dan mineralen of compost voor de tuin wat zeer aansluit bij het idee van Permacultuur.
De overcapaciteit wordt tevens benut kunnen om de vijvers en waterlopen te zuiveren.

Middels scheiding van de rietkragen in 5 compartimenten zou een deel van het Helofytenfilter gebruikt kunnen worden voor voedsel productie of medicinale productie (kalmoes/valeriana officinalis en is er door de compartimentaire indeling er ook ruimte zijn voor het experimenteren met de toepasbare gewassen.

Onderstaand beschrijft 1 en ander op basis van bevindingen bij installaties bij derden (Ecofyt) en is daarbij aangepast op de specifiek wensen voor het project ...........
Daarbij zijn Permacultuur, de mogelijkheden tav innovatie en research een drijvende kracht om 1 en ander zo uit te voeren als nu gepland word.

De installatie's zijn in eerste instantie bedoeld voor de in 2013/2015 te plaatsen sanitaire eenheden en wellicht bedoeld voor het effluent van een toekomstige anaerobe biogasreactor om de zuivering nog nader te verbeteren en biogas voor de energiewinning te kunnen gebruiken.
Daarbij heeft dan 1 en ander voldoende capaciteit dat ook een bus vol bezoekers deze IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) niet van streek kan maken.

Meer weten? (klik op onderstaande Tabs)
Home -Stappenplan -Products -Contact -