Windox-duurzaam
Helder als bronwater - Clear like spring water...
Other links
Windox-Duurzzam HELOFYTEN filter
Copyright 2012 Windox-duurzaam.nl
Design by Windox-design.nl
Schematische voorstelling van het Helofyten filter:

Ten eerste start ons Helofytenfilter met twee afvalwaterstromen, het zogenaamde Grijswater en zwartwater systeem, waarbij deze elk een separate voorbehandeling krijgen het toilet water wordt door een Septitank geleid en het Huishoudelijk afvalwater door een Vet afscheider.
Waarna deze twee afvalwaterstromen samenkomen en door een Vortex filter (bezinkput) geleid worden.
Daarna wordt het afvalwater door een Hoogfrequent UV filter geleid om schadelijke restbacterieen te doden.
Waarna het schone en bacterienvrije afvalwater door een Ijzergruis filter geleid wordt welke is gevuld met kalksteen en ijzergrijs om Fosfaten af te breken.
Waarnaa het water naar het Helofytenbed wordt geleid waar de Aerobe en anearobe bacterien de rest van het afbraakproces zullen voltooien, na deze behandeling is er een schoom en helder afvalwater ontstaan wat weer hergebruikt kan worden.   

Meer weten? (klik op onderstaande tabs)
Home -Stappenplan -Products -Contact -