Windox-duurzaam
Helder als bronwater - Clear like spring water...
Other links
Wat doet Windox-Duurzzam
Copyright © 2012 Windox-duurzaam.nl
Design by Windox-design.nl


Helofytenfilter; een beetje geschiedenis

De eerste Helofytenfilters zijn al weer circa vijftig jaar oud.
De eerste onderzoeken, vooral in Duitsland en Denemarken en later in de Verenigde Staten, toonden meteen al aan dat met rietplanten zeer efficiŽnte systemen voor waterzuivering te bouwen zijn.
Bekende namen van het eerste uur zijn Dr. Kšthe Seidel, Prof. Kikuth, zij deden baanbrekend onderzoek in Duitsland en Denemarken.
Bijna tegelijkertijd waren er ook ontwikkelingen in de Verenigde Staten.
Er ontwikkelden zich een aantal verschillende types helofytenfilters.

Aanvankelijk waren er echter wel problemen met de doorstroming.
Hoe moest het filter worden samengesteld, zodat je zowel een goede zuivering behield, maar ook de zekerheid dat het systeem echt duurzaam was en niet verstopt raakte?
Toen deze problemen (en wat er al niet meer mis kon gaan als je met afvalwater werkt) beter begrepen werden, raakte de ontwikkeling in een stroomversnelling.
En was de stap naar de toepassing in het buitengebied, als een interessant alternatief voor een aansluiting op het (druk-)rioolstelsel, gauw gezet.

Voordelen:
De voordelen van afvalwater op deze manier aanpakken, zijn aanzienlijk.
In de eerste plaats wordt het afvalwater dicht bij de bron gezuiverd.
Hierdoor hoeft het niet over grote afstanden via dure leidingen en pompsystemen getransporteerd te worden (inclusief de bijbehorende graafwerkzaamheden).
Dit voordeel wordt uiteraard groter naarmate de lokatie meer afgelegen is.
En het aldus gezuiverde afvalwater kan ook meteen, ter plaatse, afgevoerd worden naar een sloot, of het kan in de grond gedraineerd worden.

Nadelen:
Het nadeel van een Helofytenfilter is dat het soms wat meer grond vergt dan technische middelen maar dit word royaal goed gemaakt door het lagere energiegebruik, het visueel aspect en de reductie van de transportmiddelen en transportkosten en daar het filter hier geÔntegreerd in het hele concept word vallen de nadelen hier zelfs geheel weg.
Home -Stappenplan -Products -Contact -